Dr. Alena Vostárková - TERRA 
Vlasty Buriana 504/12, 190 15 Praha 9
Email: info@az-terra.cz, Tel. 777 994 049

Ceny/kalkulace

Ceny

Překlady standardně účtujeme za normostranu cílového textu. Jedna normostrana má 30 řádek po 55 znacích včetně mezer. Tato definice normostrany odpovídá zvyklostem účtování překladů v západní Evropě.

Tlumočení účtujeme paušální cenou za 1 den, který odpovídá 8 hodinám (započítává se i doba strávená na cestě). V případě délky tlumočení kratší než 4 hodiny účtujeme sazbu polodenní. Přesáhne-li doba tlumočení 8 hodin, účtujeme přesčasové hodiny za každou další započatou hodinu.

Kalkulace

Pro výpočet ceny za překlady či tlumočení použijte, prosím, připojený formulář Kalkulace ceny překladu nebo Kalkulace ceny tlumočení.

Našim stálým klientům poskytujeme slevy a řadu dalších výhod

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.