Dr. Alena Vostárková - TERRA 
Vlasty Buriana 504/12, 190 15 Praha 9
Email: info@az-terra.cz, Tel. 777 994 049

Služby

Nabízíme tyto služby:

 • Překlady mezi češtinou a cizími jazyky
 • Překlady mezi cizími jazyky
 • Překlady s ověřením soudním překladatelem
 • Korektury překladů rodilými mluvčími
 • Přepisy českých i cizojazyčných textů z výtisků a audio/video kazet nebo souborů
 • Překlady z audio/video kazet nebo souborů
 • Doprovodné tlumočení
 • Konsekutivní tlumočení
 • Soudní tlumočení
 • Kabinové simultánní tlumočení
 • Pronájem tlumočnické techniky
 • Zajišťování konferencí

 

Naše krédo: VYSOKÁ KVALITA, SPOLEHLIVOST, FLEXIBILITA

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.