Dr. Alena Vostárková - TERRA 
Vlasty Buriana 504/12, 190 15 Praha 9
Email: info@az-terra.cz, Tel. 777 994 049

Společnost

Naše krédo: VYSOKÁ KVALITA, SPOLEHLIVOST, FLEXIBILITA

Naše společnost má na trhu překladů a tlumočení dlouholetou tradici. Společnost AZ-TERRA vznikla již v roce 1995 rozšířením předchozí úspěšné obchodní činnosti firmy Alena Záklasníková. Z původní nabídky obchodních aktivit v oblasti jazykových služeb se společnost výrazně rozšířila a od roku 1995 jsme se rozhodli zaměřit výhradně na oblast tlumočení a překladů, kde poskytujeme především vysokou kvalitu, odbornou úroveň  a rychlé zpracování zakázek s řadou dalších doplňkových služeb (korektury, přepis nahrávek, grafické zpracování, tlumočnická technika, soudní ověření, atd.). Překlady a tlumočení jsou zajišťovány profesionálními překladateli a tlumočníky - specialisty na různé jazyky a obory, zpravidla členy odborných asociací jako je Jednota tlumočníků a překladatelů, Asociace konferenčních tlumočníků atd. Naše portfolio tlumočníků a překladatelů zahrnuje i rodilé mluvčí, ve velké míře i bilingvní tlumočníky a korektory překladů. Spolupracujeme s řadou odborníků z různých oborů, s nimiž konzultujeme danou problematiku při technických a jinak náročných překladech.

Reference:

Našich služeb využívá řada renomovaných firem operujících jak na území České republiky tak v zahraničí - společnost Philip Morris CR a.s., ČKD, TPCA Kolín, International Tobacco Machinery, Nestle, Metalurgie s.r.o., Národní filmový archiv,Riedel Filtertechnik GmbH….  Pracujeme i pro státní a vládní úřady, organizace a hnutí -  Parlament České republiky, velvyslanectví, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Právnická fakulta, …

  • Výhody pro naše klienty:
  • Překládáme a tlumočíme do všech světových jazyků
  • Na trhu působíme od roku 1995         
  • Specializujeme se výhradně na oblast tlumočení a překladů – špičková kvalita
  • Máme dlouholetou praxi a zkušený tým v oblasti technických překladů a tlumočení  (zejménatabákový průmysl, metalurgie a strojírenství)
  • Jednotlivým společnostem poskytujeme vždy stejného „osobního“ tlumočníka/překladatele z důvodů  zachování speciální a interní terminologie a znalosti zvyklostí a strategie dané firmy
  • Mezi naše zákazníky patří renomované firmy a organizace veřejné správy v ČR i zahraničí
  • Využíváme pouze profesionální překladatele s mnohaletou praxí
  • Pro každého klienta archivujeme překladovou paměť, což zajišťuje jednotnou terminologii napříč překlady a výrazné slevy na opakovaný text

Budeme rádi, když se sami přesvědčíte o našich kvalitách

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.